Στο άρθρο αυτό θα αναλύσω  κάποιες από τις βασικές δυνατότητες  του Sharepoint.

To Sharepoint μπορεί να παρέχει σε έναν οργανισμό πολλαπλές επιλογές για να βελτιώσει την παραγωγικότητα αλλά παράλληλα να δημιουργήσει νέες πρωτότυπες ιδέες για συνεργασία.

Συγκεκριμένα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις δυνατότητες του Sharepoint στις παρακάτω κατηγορίες.

Collaboration: To Sharepoint παρέχει την δυνατότητα συνεργασίας σε διαφορετικά content types. Μπορεί κάνεις να αναπτύξει μοντέλα συνεργασίας για έγγραφα για web content αλλά και list items.Επίσης μπορεί να συνεργαστεί σε media content  αν και καλό θα ήταν να έχει κάνει αρχικές προβλέψεις και στο sql server για αυτή την επιλογή.

Η δυνατότητα του να μπορεί κάποιος να επιτυγχάνει συνεργασία είτε την ίδια χρονική στιγμή είτε ασύγχρονα το κατατάσσει σε ένα πολυεργαλείο για κάθε εταιρική συνεργασία.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι είναι πολύ σημαντικές κάποιες από τις δυνατότητες όπως η επιλογή check out –check in  αλλά και το content approval όπου με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιεί τα λάθη στις συνεργασίες ενώ παράλληλα μπορεί να διατηρήσει και ιστορικότητα.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η Enterprise content management η οποία περιέχει τις δυνατότητες για αποθήκευση και οργάνωση των δεδομένων του οργανισμού.

Εδώ θα ξεχωρίσει κάνεις τις δυνατότητες για workflows ,list and libraries όπως επίσης και versioning, content approval kai records management.

Φυσικά εξέχουσα θέση καταλαμβάνει η ιδιότητα για manage metadata όπου θα αποτελέσει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την υλοποίηση πολλών από τις δυνατότητες που θα αναπτυχθούν σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Η τρίτη μεγάλη κατηγορία το Web content management αποτελεί επέκταση της προηγούμενης

Σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζουν τα οι ιδιότητες του versioning,content approval όπως επίσης των  publishing αλλά και cross site publishing ενώ μια ακόμα βασική ιδιότητα είναι το manage navigation όπου εκεί περιγράφεται και το site map  του οργανισμού.

Μια ακόμα μεγάλη κατηγορία είναι το search όπου εκεί πραγματικά δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα search στον οργανισμό το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε χρήστη να αναζητά από απλά αρχεία μέχρι post σε discussions ,από δικτυακά folders μέχρι  ολόκληρα site collections αλλά και σε οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να περιέχει metadata.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι μπορεί να υπάρξει και promote content αλλά και η δυνατότητα να διορθώσει τo keyword της αναζήτησης και να φέρει ποιοτικοποιημένα αποτελέσματα.

Μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες είναι το BI (Business intelligence) όπου εκεί υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει στον οργανισμό analyze business  data  με πολλούς τρόπους. Από απλά charts μέχρι dashboards,από sql reporting services μέχρι PowerPivot.

Άλλη μια κατηγορία είναι το Social Computing το οποίο μπορεί να δώσει την δυνατότητα σε εργαζομένους στον ίδιο οργανισμό αλλά σε διαφορετικά τμήματα να μπορούν  να συνεργαστούν ή ακόμα καλυτέρα να μπορεί κάποιος να αντλήσει μια σειρά από πληροφορίες για άλλα άτομα στον ίδιο οργανισμό που θα τον βοηθήσουν σε συνεργασίες για το project που έχει αναλάβει.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης η δυνατότητα για Onedrive και My site όπου εκεί υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και διαμοιρασμού υλικού αλλά και η διαμόρφωση του προφίλ του κάθε χρήστη.

Τέλος η κατηγορία Composites που ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα για αποτύπωση ενός Business process και που επιτυγχάνεται κυρίως με workflows,Excel Services ,Business Connectivity ,Access ,Visio αλλά και InfoPath forms.

 

Advertisements